sitemap
|
faq
|
eng

Plastifikacija

Elektrostatičko farbanje prahom - plastificiranje, najsavremenija zaštita metala (aluminijuma) sa kompletnom hemijskom i mehaničkom pripremom površina koje se farbaju.
Raspolažemo kompletnom opremom i tehnologijom za farbanje:


1. Hemijska priprema delova
Hemijska priprema delova je tunelskog tipa, gde se tretman delova vrši prskanjem pod pritiskom od 1.5 do 2 bara.
Koraci hemijske pripreme:
- Odmašćivanje i fosfatiranje
- Ispiranje
- Odmašćivanje i nagrizanje
- Ispiranje
- Hromatizacija
- Ispiranje


2. Sušenje delova
Sušenje delova se vrši na temperaturi od 40° do 120° što daje odlične rezultate sa svim hemijskim sredstvima.

3. Kabine za farbanje sa opremom
Gabariti kabina su u potpunosti prilagođeni maksimalnim gabaritima komada (6x1.5x2m)
Nanošenje boje-praha vrši se WAGNER-ovim uređajem što garantuje ujednačenost debljine prevlake.


4. Peć za polimerizaciju
Peć je šaržnog karaktera i omogućava pečenje komada maksimalnih dimenzija 6.5 x 2 x 1.5m.
Grejanje radnog prostora omogućeno je prostrujavanjem - mešanjem vazduha preko grejača (izmenjivača).

Posedujemo opremu nove generacije sa kapacitetom od 300 do 500 Kg na sat.

plastifikacija plast-4.jpg
plastifikacija plast-2.jpg
plastifikacija plast-3.jpg
plastifikacija plast-5.jpg
plastifikacija plast-7.jpg
plastifikacija plast-8.jpg
plastifikacija plast-1.jpg
plastifikacija plast-6.jpg

drvo dekor

Drvo dekor predstavlja dekorativnu plastifikaciju na aluminijumskim profilima namenjenim proizvodnji stolarije i drugim proizvodima od aluminijima.
Ovu vrstu plastifikacije odlikuje realna šara drveta na profilu, dobra postojanost i atraktivan izgled.

drvo dekor paleta

Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta
Drvo dekor boja drveta